Мал аж ахуй газар тариалан хосолсон бүсэд БАХ/БАГ-ний туршлагыг нэвтрүүлэх

Төв болон ШХА-ийн НАМЭМ төсөл хамтран хэрэгжүүлж буй төслийн 2019 оны төлөвлөлтийн семинар, сургалтыг Төв аймгийн Борнуур, Сүмбэр сумын оролцогчдыг хамруулан 5 сарын 28-29 өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

 

Харилцагч байгууллагууд

© 2020 он. naec.gov.mn. All rights reserved.