Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээ

2019 оны 5 сарын 29 ны өдөр Япон улсын Хамтын ажиллагааны ЖАЙКА байгууллагын санхүүжилтээр 2020 оны 1 дүгээр сараас Монгол улсад мал аж ахуй газар тариалангийн чиглэлээр хэрэгжих “Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээ” төслийн хүрээнд газар тариалангийн чиглэлээр судалгаа хийж буй Японы эксперт мэргэжилтнүүд төвийн “Туршилт судалгаа, үйлдвэрлэлийн загвар аж ахуй”-тай танилцлаа.

Харилцагч байгууллагууд

© 2019 он. naec.gov.mn. All rights reserved.