Оюуны Өмчийн Газрын сургалтанд төвийн мэргэжилтнүүдийг хамрууллаа

Төвийн нийт ажилтнуудыг оролцуулсан “Оюуны бүтээл-Оюуны өмч-Шинэ бүтээл” “Зохиогчийн эрх болон хамаарах эрхийн хамгаалалт” сэдэвт сургалтыг Оюуны Өмчийн Газартай хамтран 11 сарын 6-нд зохион байгуулав. Сургалтанд хамрагдсанаар Оюуны өмчийн талаар тодорхой цогц ойлголттой болж  үйл ажиллагаандаа ашиглах чадвартай боллоо. Сургалтыг Оюуны Өмчийн Газрын Аж үйлдвэрийн өмчийн хэлтсийн шинэ бүтээл ашигтай загварын  шинжээч Б.Оргилмаа, Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн мэргэжилтэн шинжээч Г.Ууганцэцэг  нар удирдан явуулав.

Харилцагч байгууллагууд

© 2020 он. naec.gov.mn. All rights reserved.